Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
92/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản xã Hoàng Hoa Thám năm 2023 UBND xã Tải file Tải về
19/KH-UBND 30/12/2022 Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã Hoàng Hoa Thám năm 2023 UBND xã Tải file Tải về
39/BC-UBND 29/12/2022 Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2022 UBND xã Tải file Tải về
38/BC-UBND 28/12/2022 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến danh mục đầu tư công năm 2023 UBND xã Tải file Tải về
37/BC-UBND 26/12/2022 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022. phương hướng nhiệm vụ năm 2023 UBND xã Tải file Tải về
79/QĐ-UBND 26/12/2022 Quyết định phân bổ dự toán thu-chi ngân sách xã Hoàng Hoa Thám năm 2023 UBND xã Tải file Tải về
78/QĐ-UBND 16/12/2022 Quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg và áp dụng năm 2023 UBND xã Tải file Tải về
77/QĐ-UBND 12/12/2022 Quyết định thành lập Ban tổ chức giải bóng đá vui xuân Quý Mão 2023 Tải file Tải về
21/NQ-HĐND 21/11/2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh danh mục đầu tư công năm 2022 HĐND xã Hoàng Hoa Thám Tải file Tải về
22/NQ-HĐND 21/11/2022 Nghị quyết về việc phê duyệt dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 HĐND xã Hoàng Hoa Thám Tải file Tải về
23/NQ-HĐND 21/11/2022 Nghị quyết về việc phê duyệt dự kiến danh mục đầu tư công trung hạn 2021-2025 HĐND xã Hoàng Hoa Thám Tải file Tải về
29/BC-UBND 21/11/2022 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 10 tháng năm 2022. Dự kiến kế hoạch đầu tư 2 tháng năm 2022. Kế hoạch đầu tư công năm 2023, đầu tư công trung hạn 2021-2025 UBND xã Tải file Tải về
16/TB-UBND 28/10/2022 Thông báo chuẩn bị hồ sơ và dự họp buổi đánh giá kết quả nông thôn mới nâng cao xã Hoàng Hoa Thám năm 2022 UBND xã Tải file Tải về
14/TB-UBND 25/10/2022 Thông báo giờ làm việc mùa đông năm 2022 UBND xã Tải file Tải về
01/KH-BCĐ 22/10/2022 Kế hoạch Thẩm định công nhận danh hiệu "Làng văn hóa", "KDC văn hóa" năm 2022 UBND xã Tải file Tải về
15/KH-UBND 13/10/2022 Kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã năm 2023 UBND xã Tải file Tải về
47/QĐ-UBND 12/10/2022 Quyết định kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Hoàng Hoa Thám UBND xã Tải file Tải về
46/QĐ-UBND 10/10/2022 Quyết định Về việc thành lập BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã Hoàng Hoa Thám UBND xã Tải file Tải về
14/KH-UBND 10/10/2022 Kê hoạch Thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã UBND xã Tải file Tải về
10/TB-HĐND 06/10/2022 Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của Chủ tịch HĐND xã với nhân dân thôn Tân Lập HĐND xã Hoàng Hoa Thám Tải file Tải về
123
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
96.60001%
Số hồ sơ xử lý: 29
Trước & đúng hạn: 28
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 3.4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/03/2023 18:50:26)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HOÀNG HOA THÁM - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng ban Biên tập: Ông Lê Văn Khoa - Chủ tịch UBND xã Hoàng Hoa Thám

Cơ quan thường trực: Ban Văn hóa xã 

Địa chỉ: Thôn Hố Sếu, xã Hoàng Hoa Thám, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Số điện thoại: 0973 944 032

 
Đang truy cập: 6
Hôm nay: 22
Tất cả: 14,987