CƠ CẤU TỔ CHỨC
Hệ thông tổ chức quản lý xã Hoàng Hoa Thám
02/04/2022 12:00:00

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO XÃ HOÀNG HOA THÁM

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư điện tử công vụ

1

Lê Văn Khoa

Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã

0987392318

levankhoa1979@haiduong.gov.vn

2

Dương Thu Hường

Phó chủ tịch UBND xã

0976799184

duongthuhuong@haiduong.gov.vn

3

Trần Bích Thuận

Phó bí thư thường trực ĐU

0904331986

tranbichthuan@haiduong.gov.vn

4

Nguyễn Hữu Bình

Phó bí thư – Chủ tịch HĐND xã

0974536761

nguyenhuubinh@haiduong.gov.vn

5

Nguyễn Văn Chúc

Phó chủ tịch HĐND xã

0975639808

nguyenvanchuc1972@haiduong.gov.vn

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.7%
Số hồ sơ xử lý: 419
Trước & đúng hạn: 418
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.3%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2022 20:22:20)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HOÀNG HOA THÁM - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng ban Biên tập: Ông Lê Văn Khoa - Chủ tịch UBND xã Hoàng Hoa Thám

Cơ quan thường trực: Ban Văn hóa xã 

Địa chỉ: Thôn Hố Sếu, xã Hoàng Hoa Thám, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Số điện thoại: 0973 944 032

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0