QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Kế hoạch sử dụng đất Thành phố Chí Linh năm 2021
29/04/2021 04:00:34

Kế hoạch sử dụng đất  năm 2021 của thành phố Chí Linh
Xem chi tiết kế hoạch tại đây: Kế hoạch sử dụng đất TP. Chí Linh năm 2021 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 549
Trước & đúng hạn: 548
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/11/2022 21:48:11)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HOÀNG HOA THÁM - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng ban Biên tập: Ông Lê Văn Khoa - Chủ tịch UBND xã Hoàng Hoa Thám

Cơ quan thường trực: Ban Văn hóa xã 

Địa chỉ: Thôn Hố Sếu, xã Hoàng Hoa Thám, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Số điện thoại: 0973 944 032

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0