Chuyển đổi số
Tăng cường tuyên truyền về các phần mềm, dịch vụ đô thị thông minh
07/04/2023 12:00:00

Thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 30/6/2021 của Thành ủy Chí Linh ban hành Đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2023 về tổ chức hoạt động Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Chí Linh năm 2023.
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 674
Trước & đúng hạn: 674
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/12/2023 23:25:00)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HOÀNG HOA THÁM - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng ban Biên tập: Ông Lê Văn Khoa - Chủ tịch UBND xã Hoàng Hoa Thám

Cơ quan thường trực: Ban Văn hóa xã 

Địa chỉ: Thôn Hố Sếu, xã Hoàng Hoa Thám, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Số điện thoại: 0973 944 032

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0