QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Danh mục đầu tư công năm 2021 xã Hoàng Hoa Thám
22/04/2021 09:56:48

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đầu tư công 39/2019.QH14 ngày 13/6//2019;

Căn cứ Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều cảu Luật đầu tư công;

Căn cứ ý kiến của Ban thường vụ, BCH Đảng bộ xã tại cuộc họp ngày 04/12/2020.

UBND xã trình HĐND xã ban hành Nghị quyết phê duyệt Danh mục đầu tư công năm 2021 cụ thể như sau:

1. Xây mới 02 phòng tầng 2 trường Mầm non

2. Sửa chữa 06 phòng học trường Tiểu học và THCS (Khu THCS).

3. Xây mới nhà hiệu bộ trường Tiểu học và THCS (khu THCS).

4. Sửa 03 phòng thư viện, xây tường ba, khoan giếng (khu THCS).

5. Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ.

6. Thi công 4,3km đường bê tông nông thôn bề mặt 5.5m

7. Nâng cấp các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao gồm tiêu chí thủy lợi, tiêu chí gioa thong nội đồng, bổ sung có sở vật chất nhà văn hóa các thôn.

8. Xây mới nhà văn hóa thôn Đá Bạc.

Tổng mức dự kiến đầu tư công cho các mục trên là 27.951.000.000đ. Dự kiến nguồn lực dành cho đầu tư công năm 2021 của xã dự kiến đấu giá hạ tầng ở 02 vị trí, sau khi có quy hoạch đất ở hợp lý hóa cho các hộ tự ý ra ở. Ngoài ra UBND xã đề nghị ngân sách thành phố, ngân sách tỉnh hỗ trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 519
Trước & đúng hạn: 519
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/09/2023 13:53:13)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HOÀNG HOA THÁM - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng ban Biên tập: Ông Lê Văn Khoa - Chủ tịch UBND xã Hoàng Hoa Thám

Cơ quan thường trực: Ban Văn hóa xã 

Địa chỉ: Thôn Hố Sếu, xã Hoàng Hoa Thám, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Số điện thoại: 0973 944 032

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0