TIN TỔNG HỢP KHÁC
Triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương hoàn thành trong quý III/2023
28/11/2022 09:11:21

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số hoá dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


Việc số hoá dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh sẽ tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết các thủ tục bằng hình thức trực tuyến. Ảnh minh hoạ

Theo đó, toàn tỉnh sẽ tập trung nguồn lực để tiến hành số hóa dữ liệu hộ tịch từ các sổ hộ tịch đang được lưu trữ tại các Phòng Tư pháp và UBND các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) trên địa bàn tỉnh trên Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm cơ sở cho việc đồng bộ, làm sạch dữ liệu hộ tịch điện tử và dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo đầy đủ, đúng tiến độ.

Hiện nay, toàn tỉnh đã thực hiện số hoá được khoảng 558.000 hồ sơ. Trong đó, có khoảng 400.000 hồ sơ các sổ hộ tịch từ 01/01/2019 đến nay đã được cập nhật trên Phần mềm quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp; khoảng 54.000 hồ sơ các Sổ hộ tịch thuộc thẩm quyền tham mưu giải quyết của Sở Tư pháp, lưu trữ tại Sở Tư pháp; khoảng 104.000 hồ sơ các Sổ đăng ký khai sinh, Đăng ký khai tử, Đăng ký kết hôn lưu trữ tại các huyện, thị xã thành phố.

Toàn tỉnh còn khoảng 1.730.000 hồ sơ chưa được số hóa. Hiện tại, các sổ này đang được lưu trữ dưới dạng sổ giấy tại UBND các Phòng Tư pháp, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Theo quy định tại Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ, Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp cần phải được số hóa thành dữ liệu điện tử trên Hệ thống cơ sở dữ liệu hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp.

Theo kế hoạch, Sở Tư Pháp và Công an tỉnh sẽ xây dựng tài liệu hướng dẫn số hóa dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và xây dựng tài liệu hướng dẫn cập nhật, đối chiếu dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các thành viên Tổ số hóa dữ liệu hộ tịch nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy vào file mẫu và nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau đó, thực hiện kiểm tra, rà soát, đối chiếu dữ liệu hộ tịch đã nhập giữa Hệ thống cơ sở dữ liệu hộ tịch và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn tại mục 1, mục 2 Công văn số 496/BTP-HTQTCT ngày 22/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Việc Scan hoặc chụp các Sổ hộ tịch gốc đã được thu thập và phân loại sẽ được thực hiện bởi đơn vị có chuyên môn.

Việc xử lý dữ liệu sau khi số hóa và kiểm tra, phê duyệt và chính thức đưa dữ liệu vào Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch để xây dựng, tạo lập dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc sẽ hoàn thành trong quý II và quý III/2023.

Nguồn: PV 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 674
Trước & đúng hạn: 674
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2023 04:09:19)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HOÀNG HOA THÁM - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng ban Biên tập: Ông Lê Văn Khoa - Chủ tịch UBND xã Hoàng Hoa Thám

Cơ quan thường trực: Ban Văn hóa xã 

Địa chỉ: Thôn Hố Sếu, xã Hoàng Hoa Thám, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Số điện thoại: 0973 944 032

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0