THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Khuyến khích 63 tỉnh thành chi trả trợ cấp cho người có công qua bưu điện
20/04/2021 12:00:00

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Lao-dong-Tien-luong/Cong-van-288-LDTBXH-KHTC-2021-chi-tra-tro-cap-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-464833.aspx

Bộ LĐTB&XH ban hành Công văn 288/LĐTBXH-KHTC ngày 05/02/2021 về chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.

 
Chi trả trợ cấp người có công qua bưu điện (Ảnh minh họa) 
Theo đó, khuyến khích tất cả các địa phương từ quý I năm 2021 thực hiện việc chi trả thông qua bưu chính công ích, đồng thời đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.

Mức chi phí phục vụ chi trả đến người thụ hưởng của tổ chức dịch vụ chi trả tối đa không vượt quá mức quy định tại Thông tư 101/2018/TT-BTC, phần còn lại phải đảm bảo chi quản lý thực hiện nhiệm vụ của ba cấp (Sở, huyện, xã).

Ngoài ra, các địa phương đã thí điểm phối hợp với Bưu điện có giải pháp khắc phục hạn chế đã được chỉ ra, đảm bảo chi trả thuận lợi, an toàn, đúng kỳ, đủ số tiền và đến tận tay đối tượng hưong chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; quy rõ trách nhiệm quản lý kinh phí (kể cả trách nhiệm bồi thường 100% số tiền mất, thất thoát nếu có).

Tăng cường kiểm tra và chỉ đạo các cơ quan chức năng và cán bộ làm công tác tại cấp xã giám sát việc chi trả của hệ thống Bưu điện; giải đáp, hướng dẫn những vướng mắc và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

Xem chi tiết tại  Công văn 288/LĐTBXH-KHTC ban hành ngày 05/02/2021.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 413
Trước & đúng hạn: 413
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2022 02:41:43)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HOÀNG HOA THÁM - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng ban Biên tập: Ông Lê Văn Khoa - Chủ tịch UBND xã Hoàng Hoa Thám

Cơ quan thường trực: Ban Văn hóa xã 

Địa chỉ: Thôn Hố Sếu, xã Hoàng Hoa Thám, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Số điện thoại: 0973 944 032

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 10,253