CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Tuyên truyền bầu cử trưởng thôn xã Hoàng Hoa Thám, nhiệm kỳ 2021-2023
26/11/2021 10:04:22

Bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã Hoàng Hoa Thám, nhiệm kỳ 2021 -2023- Nhiệm vụ chính trị quan trọng

Cuộc bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã Hoàng Hoa Thám, nhiệm kỳ 2021 -2023 là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Bởi cử tri trong thôn sẽ là người trực tiếp lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của nhà nước, của nhân dân tại thôn, chăm lo và phục vụ các quyền, lợi ích của chính người dân và của thôn.Thông qua bầu cử nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

Việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, phải đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, lựa chọn những đại biểu ưu tú, đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, phát huy vai trò người đại diện của nhân dân trong công tác quản lý xã hội ở cộng đồng thôn.

Tại Khoản 2, Điều 13 của Pháp lệnh số 34 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn cũng đã quy định rõ quyền được biểu quyết bầu trưởng thôn của nhân dân.

Theo Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND xã Hoàng Hoa Thám về việc tổ chức bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2021-2023 và Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND xã về thành lập BCĐ bầu trưởng thôn trên địa bàn xã nhiệm kỳ 2021-2023. Đã thống nhất quyết định chọn ngày 25 tháng 12 năm 2021 (ngày thứ bảy) là ngày bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2021 - 2023 trên địa bàn toàn xã.

Để giúp nhân dân có căn cứ cơ sở pháp lý lựa chọn sáng suốt bầu ra trưởng thôn đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của nhân dân và chính quyền địa phương giao phó. Tại Điều 11 của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố cũng đã quy định rõ về Tiêu chuẩn của Trưởng thôn, cụ thể như sau:

"Trưởng thôn phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn; đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao".

Ưu tiên người là đảng viên, người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị.

Ngày bầu cử trưởng thôn đang đến gần, cử tri trong toàn xã hãy phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của mình - sáng suốt, lựa chọn, bầu ra những trưởng thôn thật sự gương mẫu, uy tín và có năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Đúng 7h ngày thứ bảy 25 tháng 12 năm 2021, kính mời toàn bộ cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn toàn xã đến tại các khu vực bỏ phiếu là nhà văn hóa của thôn để dự lễ khai mạc và bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2021-2023. Mỗi cử tri đại diện hộ gia đình đến dự và phát huy tinh thần, trách nhiệm và quyền làm chủ của mình, đề cử ra người đại diện làm các công việc của thôn, của gia đình mình, sẽ góp phần làm cho ngày bầu cử trưởng thôn của xã thành công tốt đẹp./.

Thực hiện: Ban Văn hóa xã

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 682
Trước & đúng hạn: 682
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 16:40:00)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HOÀNG HOA THÁM - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng ban Biên tập: Ông Lê Văn Khoa - Chủ tịch UBND xã Hoàng Hoa Thám

Cơ quan thường trực: Ban Văn hóa xã 

Địa chỉ: Thôn Hố Sếu, xã Hoàng Hoa Thám, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Số điện thoại: 0973 944 032

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 5
Tất cả: 18,138