NÔNG THÔN MỚI
9 tiêu chí đô thị văn minh
16/06/2022 08:37:24

Ngày 14.6, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18.2.2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó cần xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Việc công nhận đô thị đạt chuẩn văn minh phải bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch; đúng tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền; gắn kết chặt chẽ với khuyến khích, vận động toàn dân hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.


Theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, có 9 tiêu chí đánh giá phường, thị trấn, quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh, gồm:

- Quy hoạch đô thị
- Giao thông đô thị
- Môi trường và an toàn thực phẩm đô thị
- An ninh, trật tự đô thị
- Thông tin, truyền thông đô thị
- Việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo ở đô thị
- Văn hóa, thể thao đô thị
- Y tế, giáo dục đô thị
- Hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị.

Để được xét công nhận đạt chuẩn văn minh, phường, thị trấn phải đạt 9 tiêu chí trên; có đăng ký phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh với UBND cấp huyện.

Thời gian đăng ký 2 năm đối với công nhận lần đầu và 5 năm đối với công nhận lại...

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 519
Trước & đúng hạn: 519
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/09/2023 11:44:14)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HOÀNG HOA THÁM - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng ban Biên tập: Ông Lê Văn Khoa - Chủ tịch UBND xã Hoàng Hoa Thám

Cơ quan thường trực: Ban Văn hóa xã 

Địa chỉ: Thôn Hố Sếu, xã Hoàng Hoa Thám, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Số điện thoại: 0973 944 032

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0